006Kvigor som skall kalva får hämtas hem från betet

006Kvigor som skall kalva får hämtas hem från betet