Vår mjölk

Vi startade mejeriet i december 2015. Det koncept vi erbjuder är unikt eftersom alla steg i produktionen sker här på gården.                                                                                                               EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

Korna mjölkas. Direkt går mjölken till mjölktanken där den snabbt kyls ned.

Efter kylningen transporteras den via ett slutet system till mejeriet, som ligger vägg i vägg med ladugården.

I mejeriet lågpastöriseras och förpackas mjölken i 2 och 1-liters plastdunkar.

Nästkommande dag finns den i butiken.

 

Vår mjölk är så nära ”ursprunglig mjölk” som går att få tag på i butik. Beroende på varsam hantering och att vi förädlar mjölken i så få steg. Dessutom utfodrar vi med egenodlade råvaror, som man gjorde förr.

Du kan själv få inblick i vår verksamhet, genom besök på gården och på Facebook där du blir uppdaterad om vad som händer här. På så sätt kan du också känna dig trygg i att konsumera vår mjölk. Du vet vad det är i paketet.

 


När du väljer vår KRAV-certifierade mjölk bidrar du till ett bättre liv för djuren, en levande landsbygd, den biologiska mångfalden, öppna landskap, en bättre miljö med bland annat kortare och färre transporter. KRAV-märkt mjölk innehåller också betydligt mer omega-3 fettsyra än konventionell, eftersom korna äter mestadels grovfoder (gräs).

2014-09-17 13.02.57