Om oss

Gården Nyckleby Nedergården har anor från 1500-talet och ligger i Nyckleby som tillhör Upphärad, cirka 15 km söder om Trollhättan. Gården är granne med Brandstationsmuséet.

 

Vi (familjen Lundberg), köpte gården för att bedriva ekologisk mjölkproduktion samt lant- och skogsbruk.

Efterhand har vi utökat med tillköpt mark, och arrenden.

I dag nyttjar vi ca. 200 ha åker och betesmark.

 

 

Många av våra beteshagar är mycket gamla med höga naturvärden,

och som är beroende av betande djur.

 

Kvigor på Kalltorps ängar

Kvigor på Kalltorps ängar

Därför känns det extra värdefullt för oss att kunna bevara den biologiska mångfalden, och hotade arter i och med att vi låter kalvar och kvigor beta här.

När vi släpper ut kalvarna på bete, brukar vi alltid släppa med en äldre ko som har slutat mjölka. Hon får uppfostra, och ta hand om kalvarna.

 

Lina med sina skyddslingar

Lina med sina skyddslingar

 

 

 

 

Basnäringen i vår verksamhet är mjölken. Vi har cirka 120 mjölkande kor av tre olika raser;  SRB (Svensk Röd och vit Boskap), SLB (Svensk Låglandsboskap) och Jerseykor.

En kviga av varje

En kviga av varje

 

 

 

 

.Vi odlar allt grovfoder själva och tillverkar eget kraftfoder av egenodlad havre, vete
och åkerböna. De råvaror vi måste köpa in är naturligtvis KRAV-certifierade, och närproducerade.

Åkerbönor

Åkerbönor

 

 

Vår skog uppgår till ca. 180 ha och vi säljer ved i mån av tillgång. Titta in i menyn under fliken Vår skog.

 

 

 

 

 

 

Vi valde att starta Nyckleby gårdsmejeri i december 2015 för att, som svensk mjölkbonde kunna vara kvar i framtiden. För att lokal miljövänligt producerad,  ekologisk, färsk och god mjölk skall kunna finnas på borden i vårt närområde.

 mitt_mejeri