Vår skog

Vi äger ca 40 ha skog som vi själva brukar, för att kunna anpassa avverkningarna till optimalt väder. Eftersom vi sköter skogsbruket själva, kan vi ta största möjliga hänsyn till natur och miljö.

 

martins bilder 105

Ved